BASISSCHOOL ACHTHOEVEN, SAMEN JEZELF ONTPLOOIEN!


Onze school

                                                                

Basisschool Achthoeven in Udenhout is een RK basisschool die deel uitmaakt van de stichting Tangent. Onze school heeft momenteel zo’n 360 leerlingen en is, na een periode van onstuimige groei, nu enigszins aan het stabiliseren wat betreft het aantal leerlingen. Onze school bevindt zich samen met een peuterspeelzaal, een BSO (Buiten Schoolse Opvang) in één groot multifunctioneel gebouw.Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren en vooral ook dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke, stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en ook zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar we voor staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van excursies, vieringen, knutselactiviteiten, maar ook het bieden van ondersteuning bij het leesproces van de kinderen. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. Enerzijds moeten we kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe dingen aan te pakken, anderzijds moeten we zorgen voor rust en regelmaat, zodat kinderen daadwerkelijk aan werken toekomen.

Deze drie kernwaarden vormen het uitgangspunt van onze werkwijze:

* Verbinden
* Ontwikkelen
* Welbevinden
Een uitgebreide toelichting op onze kernwaarden vindt u in ons schoolplan.

SCHOOLGIDS 2018-2019

In onze schoolgids kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot onze school. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

INTERESSE IN EEN RONDLEIDING??

Bel voor een afspraak en maak kennis met Basisschool Achthoeven: 013-5112085

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a