Basisschool Achthoeven doet mee aan de landelijke prikactie op dinsdag 27 juni

 

Op 27 juni leggen de leerkrachten van BS Achthoeven één uur het werk neer. We nemen deel aan de landelijke actie waarin we aandacht vragen voor de werkdruk in het basisonderwijs en de achterblijvende salarissen. Lees voor een uitgebreide toelichting de brief die via deze link is te openen. 

 

Wat betekent dit:

-Op dinsdag 27 juni houden wij de schooldeuren gesloten van 8.30 – 9.30 uur. We starten die dag dus een uur later dan normaal.

-We verzoeken ouders hun kind die dag een uur later naar school te brengen. Dit is de beste manier waarop u onze actie kunt steunen!

-De opvang van Humanitas is deze ochtend wel open. Uw kind is hier, tegen een kleine vergoeding, het eerste uur welkom.

-Neem in geval van vragen contact op met de directie van Achthoeven.

 We rekenen op uw steun en begrip; het gaat ons immers om beter onderwijs voor uw kind!

Team BS Achthoeven

 

Interesse in een rondleiding???

Bel voor een afspraak en maak kennis met Basisschool Achthoeven: 013-5112085

Onze school

                                                                

Basisschool Achthoeven in Udenhout is een RK basisschool die deel uitmaakt van de stichting Tangent. Onze school heeft momenteel zo’n 360 leerlingen en is, na een periode van onstuimige groei, nu enigszins aan het stabiliseren wat betreft het aantal leerlingen. Onze school bevindt zich samen met een peuterspeelzaal, een BSO (Buiten Schoolse Opvang) in één groot multifunctioneel gebouw.Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren en vooral ook dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke, stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en ook zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar we voor staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van excursies, vieringen, knutselactiviteiten, maar ook het bieden van ondersteuning bij het leesproces van de kinderen. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. Enerzijds moeten we kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe dingen aan te pakken, anderzijds moeten we zorgen voor rust en regelmaat, zodat kinderen daadwerkelijk aan werken toekomen.

Deze drie kernwaarden vormen het uitgangspunt van onze werkwijze:

* Verbinden
* Ontwikkelen
* Welbevinden
Een uitgebreide toelichting op onze kernwaarden vindt u in ons schoolplan.

basisschool Achthoeven, Samen jezelf ontplooien!

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

Kalender

Uit het fotoboek

zBen Tijn
Veerle Stijn dinsdag gr.5