Hieronder kunt u de nieuwsbrieven over de Vreedzame School lezen:

BLOK 1:
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van blok 1.

BLOK 2:

We zijn begonnen met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van blok 2

Blok 3:

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van Blok 3

Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

sint 1 sint 3
sint 2 sint 4