Beste ouders / verzorgers,

 

Wat fijn dat jullie met zovelen onze ouder-informatieavond van 8 maart 2016 hebben bezocht met als thema Vreedzame School!!

Na een welkom heten en inleiding van Rene, de uitreiking van certificaten aan de leerling-mediatoren en een inspirerende presentatie van onze begeleider Loek Schoenmakers hebben de ouders 3 workshops bezocht, verzorgd door de leerkrachten.

Bij deze willen we alle ouders bedanken voor de aanwezigheid en betrokkenheid op deze avond!

Het was een enorm succes! Zie de reacties van ouders na afloop!

Wat neem je mee...?

·         Duidelijkheid om dezelfde ‘taal’ te spreken

·         Erg interessante avond. Fijn om te weten waar de kids mee bezig zijn. Thuis merk ik ook dat kids er mee bezig zijn. Super. Complimenten geven.

·         Een hele waardevolle avond, goed initiatief van de school. Fijn dat er in deze maatschappij aandacht is voor complimenten! Deze mogen meer gegeven worden!

·         Positief je kind blijven benaderen. In gesprek blijven en blijven doorvragen.

·         Bewust omgaan met… In situaties zal ik vaak terugdenken aan deze avond.

·         Nog meer in gesprek met de kinderen. Leuk om op school mee te mogen kijken waar de kinderen mee bezig zijn.

·         Dat ik thuis en op school meer opstekers geef. Wat het verschil is tussen een opsteker en een afbreker.

·         Ik ga meer opstekers uitdelen. Bewuster omgaan met conflicten. Signaleren pestgedrag.

·         Het is een blijvend proces. Het is nooit klaar.

·         Een leuke avond. Fijn om te horen waar de kinderen mee bezig zijn en hoe ze bepaalde dingen leren op school.

·         Na vanavond ga ik ook thuis proberen e.e.a. toe te passen. Vooral de opstekers!

·         Workshops erg leuk! Ga er zelf thuis ook meer mee doen!

·         Opsteker of afbreker vind ik erg belangrijk, en de toon waarop je iets zegt. Dat tegenover elke afbreker 4 positieve momenten mogen staan om het neutraal te laten zijn.

·         Dat ik thuis en op school meer opstekers ga geven. Het was een leuke avond! Super leuke school met super leuke leraren (van Lindy van Vugt)

·         Ik neem mee dat er meer besproken dient te worden. Dus ook luisteren naar je kind!

·         Dat jullie als school bezig zijn met dit onderwerp. Alle groepen doen mee. Communicatie naar ouders. Belangrijk zo’n avond, je weet wat er speelt.

·         Positief benaderen. Meer opstekers geven.

·         Zeggen wat je graag wilt zien!

·         Ik-boodschap. Thuis ook de stappen, ik probeer ook mediator te worden.

·         Vooral opstekers/afbreker. Andere manier van benaderen. Gedachte achter ‘thema’ Vreedzame School.

·         Fijn/herkenbaar. Dat de kinderen thuis al heel goed vertellen/bewerkstelligen wat ze met de Vreedzame School leren. Proberen thuis ook uit te dragen.

·         Het positief benaderen van kinderen i.p.v. alleen benoemen wat fout/verkeerd is. Het stappenplan (v.h. oplossen) ga ik thuis ook meenemen wanneer er een conflict is.

·         Benoemen wat je wilt zien van je kind i.p.v. benoemen wat ‘fout’ is. Stappenplan bij het oplossen van een conflict.

·         Goed om te zien dat heel het team, samen de Vreedzame School avond verzorgen en jaar op jaar doorvoeren. Bedankt. Wij hebben voor een goede school, leerklimaat gekozen.

·         Meer aandacht voor wat er speelt. Ook buiten school tussen de kinderen.

·         Dat ik toch ga bespreken dat er irritatie is tussen mijn zoon en klasgenoot. Omdat ik van mening ben dat het niet fijn is voor beiden.

·         Ik hoor veel dat we (ouders/leerkrachten) de dialoog aan gaan à mooi!

·         Opsteker geeft positiviteit. Respect voor elkaar. Luisteren naar elkaar.

·         In gesprek blijven met elkaar. Eventueel eerst ruimte om af te koelen. Luisteren naar elkaar.

·         Meer info over wat de Vreedzame School is. Wijze ook thuis toe te passen.

·         Weer goed om te horen dat je veel opstekers moet en blijven geven. Conflicten rustig oplossen en niet weglopen. Plagen of pesten; wat is het verschil en doe er iets mee.

·         Goed om mee te krijgen hoe er wordt gewerkt aan een Vreedzame School. Ik merk thuis ook al dat verschillende termen worden toegepast en vooral de opstekers die juf Fieke geeft.

·         Ik neem alles mee als zeer waardevol!!! En ga met het gevoel naar huis dat ik erg blij ben dat mijn kinderen op een Vreedzame School zitten. Julie zijn toppers!!!

·         Goed opletten hoe je kind van school komt (verdrietig of niet) en dan altijd met ‘opstekers’ werken.

·         Meer opstekers gaan geven. Meer open vragen stellen aan mijn kinderen.

·         Kennis van Vreedzame School om thuis te implementeren. Duidelijker geworden dat school en gezien samen kunnen werken, verbinding kunnen/moeten maken.

·         Blijf luisteren naar je kind, doorvragen. Stel jezelf open.

·         Zelf ook meer opstekers geven.

·         Opstekers en afbrekers. Discussies pesten of plagen. Informatief en fijn om thuis mee verder te gaan.

·         Opsteker of afbreker. Workshop zet je tot denken aan. Mooi verteld door Loek.

·         Ik ga zelf nog rustiger blijven.

·         Geruststellend gevoel hoe de school omgaat met conflicten!!

·         Aandacht besteden aan het geven van opstekers bij de

·         Goed om te zien waar de school mee bezig is. Positieve insteek! Goed om andere ouders/leerkrachten te beluisteren. Lekker interactief!

·         Ik vond het een leuke, afwisselende, levendige avond. Spelenderwijs samen nadenken over beter omgaan met elkaar. Top!

·         Ik ga zeker proberen dit thuis en op het werk ook te gaan gebruiken.

·         Morgen alles meer positiever benaderen en veel tips van de avond toepassen.

·         Opstekers/afbrekers. Positief benaderen. Luisteren naar elkaar. Samen er uit komen.

·         Inzicht gekregen in hoe Achthoeven met de “Vreedzame School” omgaat en dit doorvoert. Positieve indruk hiervan gekregen. Doelstellingen duidelijk, vraag nu hoe de kids dit oppakken.

·         4 : 1, duidelijk aangeven wat je verwacht.

·         Een opsteker voor het team en alle kinderen. Wat een mooi initiatief om een Vreedzame School te creëren! Prettig om hier als ouder bij betrokken te worden!

·         Goed om uitleg te krijgen van het totale programma, zodat je weet waar leerlingen op school mee bezig zijn. Je kunt ze er op aanspreken en tips geven als ze ‘verhaal’ komen halen thuis en je kunt eventueel ook thuis dezelfde stappen (bijv. mediation) oppakken.  Leuk dat de mediators, de kinderen, zelf ook actief deelnemen aan het programma. Top! Een opsteker!

·         Top advies om bij conflicten de kinderen een oplossing te laten bedenken.

·         Ik praat in de ik-vorm. Ik benoem wat er wél mag, dus positief benaderen. Ik praat meer over de gevoelens van andere kinderen à oorzaak – gevolg en accepteer minder grof taalgebruik.

·         Een goede tip was het op de juiste manier verwoorden van ‘kritiek’; om dit op een positieve manier te brengen. Tip: meer workshoptijd, minder inleiding.

·         Bewustwording. We weten hoe het moet, maar goed dat het wordt aangescherpt.

·         Conflicten uitpraten. Communicatie. Leren omgaan met elkaar.

·         Jullie zijn goed bezig!

·         Bedankt voor deze avond. Het meest blijven hangen is de communicatie / interactie en acceptatie van en met elkaar. Respect = belangrijk. Ik vind dat er wel aandacht besteed dient te worden aan onzichtbaar pesten; wat als kinderen niet direct aangeven dat er gepest wordt?

·         Vertrouwde omgeving. De context / achtergrond / rugzak is relevant.

·         Meer opstekers geven en op een positieve manier communiceren.

 

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a