MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de demoschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

VISIE

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Achthoeven beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De leden van de MR zijn op dit moment:
Team: Celine Cleuren (secretaris), Anja van Aerde en Lieke Voogt
Ouders: Inge Cools (Voorzitter), Lobke Schoonus, Nicole Oerlemans

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.achthoeven@tangent.nl


Notulen MR vergaderingen:
Notulen 31 oktober 2016
Notulen 20 september 2016
Notulen 27 juni 2017


Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a