MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de demoschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

VISIE

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Achthoeven beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De leden van de MR zijn op dit moment:
Team: Celine Cleuren (secretaris), Anja van Aerde en Lieke Voogt
Ouders: Jan Wijnans (Voorzitter), Christel Swinkels en Inge Cools

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.achthoeven@tangent.nl

Vergaderdata 2016-2017:
Dinsdag 20 september 2016
Maandag 31 oktober 2016
Dinsdag 10 januari 2017
Dinsdag 14 maart 2017
Donderdag 11 mei 2017 -> verplaatst naar maandag 29 mei 2017
Dinsdag 27 juli 2017

Notulen MR vergaderingen:
Notulen 31 oktober 2016
Notulen 20 september 2016
Notulen 27 juni 2017

Laatste Nieuws

nieuwsbrief
Carnaval!

Uit het fotoboek

DSC_0045_10 DSC_0043_11
DSC_0044_9 DSC_0041_9